Velkommen til Huset Aarestrupvej

Huset er et godkendt opholdssted af Socialtilsyn Nord efter servicelovens § 66 og vi tilbyder efterværn jf. § 76

 

OMSORG DANNELSE UDDANNELSE

 De unge er i høj grad inddraget

circle Vi stimulerer og understøtter de unges parathed og muligheder for skole, uddannelse og beskæftigelse

circle Faglig velkvalificeret ledelse og personale

circle Vi anvender relevante faglige tilgange og metoder i forhold til de unges behov

circle Gennem indsatser og aktiviteter styrker vi de unges sociale kompetencer

circle Vi medvirker til at de unge danner netværk udenfor HUSET

 

 Vi har p.t. 2 ledige pladser  user168 (1)user168 (1)   Kontakt Rene på tlf 24 45 17 13

Kontakt os på Tlf. 98 37 90 09 eller via: